Get Adobe Flash player

3

       

พ.ต.อ.ศิลปชัย มีช่วย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.081-8303531

 
             
      1  

พ.ต.ท.หาญ แก้ววิชิต

รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.081- 9460119

 
             
       

 

พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ชุณหวัฒนา

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel 081-5673663

 
             
         

พ.ต.ท.นิพนธ์ เลิศพลรัตน์
รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.087- 0505544

 
             
         

พ.ต.ท.ธนกร  รอดเรือง
รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.081 - 9854505

 
             
         

พ.ต.ท.ประยูร  โพธิ์ศิริ
สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.081 - 9027229

 
             
         


สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.

 
             
         

พ.ต.ท.สุทัศน์    พุกงาม
สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.086 - 0133584

 
             
         


สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.089 - 4761313

 
             
      1  

พ.ต.ต.วรรธนะ  อินทะนิน
สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.085 - 3787770

 
             
         


สารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.