Get Adobe Flash player

3

       

พ.ต.อ.อรรถพล พงษ์สุพรรณ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.081-5624859

 
             
      1  

พ.ต.ท.หาญ แก้ววิชิต

รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.081- 9460119

 
             
       

 

พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ชุณหวัฒนา

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี

-------------------------------------------------------------------
tel 081-5673663

 
             
         

พ.ต.ท.สุบรรณ กรุดพันธ์
รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.087-3651111

 
             
         

พ.ต.ท.ธนกร  รอดเรือง
รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.081 - 9854505

 
             
         

พ.ต.ท.ประทีป  แสงทองอร่าม
สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.086-1730923

 
             
         

พ.ต.ต.สมบัติ สินชัย
สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.094-6545611

 
             
         

พ.ต.ท.สุทัศน์    พุกงาม
สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.086 - 0133584

 
             
         

พ.ต.ท.ณรงค์ พรายบัว
สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.085-2402991

 
             
      1  

พ.ต.ต.วรรธนะ  อินทะนิน
สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.085 - 3787770

 
             
         

พ.ต.ท.สิทธิพร ไชยสิทธิ์
สารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
-------------------------------------------------------------------
tel.095-1733555